קרוואנים

קרוואנים מיועדים לשימוש כמבנה יביל למגוון רחב של אפשרויות ובניהן:

כיתות לימוד למוסדות חינוכיים ומשרד הביטחון, משרדים, מגורים לאתרי בנייה, קרוואנים המיועדים להשכרה ועוד.