חיזוק מבנים

הפתרון לשינוי תכנון הדירה, מגיע על ידי חיזוק המבנה ותכנונו מחדש.

חיזוק משמש בעיקר למבנים ישנים וסדקים בניין.

בנוסף, מטרת חיזוק מבנים היא למנוע כל פגיעה בבניין, באדם וברכוש.