סככות

סככות בנויות מקונסטרוקצייה המורכבות על ידי אלמנטים של מזבחים ראשיים ועל גביהם הקירוי הנדרש כגון: פאנל מבודד, פח איזכורית, שמשונית או למטרת בסיס לחוות סולאריות.

הסככות משמשות למרכזי קניות, מגרשי כדורגל, גינות ציבוריות ופרטיות או לכל מטרת קירוי למבנים שונים.